Hãy đọc khi bạn thất tình
Hãy đọc khi bạn thất tình

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy!!!
Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy!!!

Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy!!!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư