Tuổi 20 - giao mùa cảm xúc
Tuổi 20 - giao mùa cảm xúc

Bước qua tuổi 20 với những khát vọng và hoài bão vẫn còn treo lửng lơ chưa chạm đến được, cô thường lọt thõm vào những cảm xúc ủ ê chật hẹp, cáu gắt với chính mình và cuộc sống chung quanh. Cay cú nhất chính là ai cũng tỉ tê bảo rằng: cô giỏi !

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư