"Cơm suất" hay "cơm xuất"

Tối hôm trước cả bọn ngồi uống, cãi nhau thế nào lại chuyển sang chủ để lỗi chính tả. Chỉ nêu lên có 1 từ "cơm suất" hay "cơm xuất" thôi mà một mình hắn phải chống lại đám mafia cứng đầu cứng cổ. Mấy thằng em cứ quả quyết là "cơm xuất".

Đi bắt ong - kinh nghiệm đáng nhớ khi ở rừng :)
Đi bắt ong - kinh nghiệm đáng nhớ khi ở rừng :)

      Chiều cuối tuần, muốn nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Nghe mấy đứa em kháo nhau có tổ ong trong rừng, ham hố giày tất đi theo chúng nó luôn.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư