Tao có một thằng bạn thân
Tao có một thằng bạn thân

Tao không có thời gian để nhớ về mày đâu. Nói thật đấy ! Nhưng hôm nay, tự dưng gặp lại mày trên con đường không quen thuộc. Tao thật sự rất vui, nhớ lại tao thấy mình hâm quá mày ạ

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư