Còn đó lãng quên!
Còn đó lãng quên!

...........................

Anh biết
Anh biết

!!!

Có không một tình yêu?
Có không một tình yêu?

Hạnh phúc đó có quá khó không em?

Nhớ về.....em!
Nhớ về.....em!

Chút lãng quên!

Than thở với đêm!
Than thở với đêm!

Có những lúc cô đơn bình yên đến lạ thường!

Có chăng là nỗi nhớ!
Có chăng là nỗi nhớ!

Cảm xúc bị uốn nắn bởi những nỗi cô đơn đến bất chợt!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư