Khắc Khoải
Khắc Khoải

Vậy nên chính cái tác động ấy trở thành nỗi ám ảnh trong tôi mãi mà mình không thể nào xác định được đó là loại tình cảm gì.

Yêu Thầm
Yêu Thầm

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì thích cậu âm thầm, mệt mỏi vì ghen, vì buồn, vì mình chả là gì cả. Nhiều khi tôi rất muốn nói rằng tôi thích cậu, nhưng rồi tôi lại sợ rằng khi nói ra sẽ mất cậu mãi mãi.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư