ĐĐ. Thích Tâm Mẫn
ĐĐ. Thích Tâm Mẫn "nhất bộ nhất bái" trong mưa gió qua đèo Cả (Phú Yên)

(GNO-Khánh Hòa, Phú Yên): Trong những ngày này, dù là cuối mùa mưa gió của miền Trung nhưng hành trình “nhất bộ nhất bái” (đi 1 bước, lạy 1 lạy) của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn vẫn được thực hiện như đã định và đang cần mẫn vượt từng cây số một trên đèo Cả.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư