Cafe và câu chuyện về chính mình.
Cafe và câu chuyện về chính mình.

Tôi thích cafe đen :) Always.

(Cảm nhận sách hay) - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
(Cảm nhận sách hay) - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để bị ướt thêm một lần nữa. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư