Đường cong Bézier và ứng dụng
Đường cong Bézier và ứng dụng

Đường cong Bézier là một đường cong tham số thường được sử dụng trong đồ họa máy tính và một số lĩnh vực khác. Dạng tổng quát hóa của đường cong Bézier trong không gian nhiều chiều được gọi là mặt phẳng Bézier, trong đó tam giác Bézier là một trường hợp đặc biệt. Đường cong Bézier được công bố lần đầu vào năm 1962 bởi một kỹ sư người Pháp Pierre Bézier, người sử dụng nó để thiết kế thân ôtô. Nhưng việc nghiên cứu những đường cong này thực tế đã bắt đầu từ năm 1959 bởi nhà toán học Paul de Casteljau, ông sử dụng giải thuật De Casteljau để đánh giá các đường cong đó.

KỊCH BẢN LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
KỊCH BẢN LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

(Khi bắt đầu chạy chương trình, hai MC đứng từ phía dưới của 2 bên cánh gà sân khấu đi lên. Khắc Nam đi từ bên phải, Diệu Thi đi từ bên trái, gặp nhau tại chính giữa sân khấu)

KỊCH BẢN LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
KỊCH BẢN LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Địa điểm: Nhà Hàng Thiên Thanh II (88A-Phan Đình Phùng, tp Pleiku. Gia Lai).

Bài thu hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
Bài thu hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Bài thu hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
Bài thu hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào? Theo đồng chí cần có những giải pháp gì để làm tốt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên và Công nhân viên chức Công ty, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhà năm 2014?

MINH ĐẠO GIA HUẤN-HÁN VIỆT (DỊCH NGHĨA)
MINH ĐẠO GIA HUẤN-HÁN VIỆT (DỊCH NGHĨA)

Trình Hạo và Trình Di là hai anh em có danh nhất về Nho Giáo, có công lớn trong việc nghiên cứu, soạn tập, chú giải Ngũ Kinh và Tứ Thơ. Cho nên đời sưng chung hai anh em là : Trình - Tử. Ông trình Hạo qua đời trước ông Trình Di 22 năm, Trình Di tiếp tục Nghiên cứu chú thích và truyền bá các kinh Thánh chuyện hiền của Nho Gia.

MINH ĐẠO GIA HUẤN DIỄN ÂM
MINH ĐẠO GIA HUẤN DIỄN ÂM

明道家訓演音

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)

(Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)

Bài thu hoạch về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”
Bài thu hoạch về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”

Chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”

Bài thu hoạch về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên
Bài thu hoạch về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên

Qua học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau :

Katana-Lưỡi Kiếm Bén nhất thế giới
Katana-Lưỡi Kiếm Bén nhất thế giới

Thứ vũ khí mà chúng ta quen gọi là kiếm Nhật được chính người Nhật gọi dưới cái tên katana tức là đao theo chữ Hán (刀).

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư