Một mình một Hà Nội!
Một mình một Hà Nội!

Hình như Hà Nội đã quên tôi, tôi thấy mình xa lạ ngay cả khi đứng trong lòng phố quen. Điều gì đang qua, điều gì đang tới, điều gì tôi đang chờ đợi, những điều lớn lao hay nhỏ bé, gần gũi hay xa xôi, đều cách xa một tầm tay với...

Chào một tháng mới tinh!
Chào một tháng mới tinh!

Những con người, gặp được nhau trong cuộc đời đã là một điều quý giá, có cơ hội bước cùng nhau vài bước ngắn, hay những bước dài, gặp nhau để yêu thương hay hờn giận, đều là những điều nên trân trọng...

Khoảng sân ký ức
Khoảng sân ký ức

Quá khứ đầy kỷ niệm và tương lai giống như một điều xa lạ. Có những lúc tất cả những gì tôi thấy cần chỉ là một giấc ngủ ngắn thật sâu...

Believe me!
Believe me!

Quả thật không có một chuẩn mực giá trị nào trên đời, bởi mọi chuẩn mực đều do số đông đặt ra. Khi số đông sáng suốt, chúng ta hạnh phúc. Khi số đông ngu muội, chúng ta bất hạnh

Chiêm nghiệm!
Chiêm nghiệm!

Niềm hạnh phúc là thứ khó đong đếm nhất. Và chúng ta luôn có rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư