GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ
GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ

Tôi là một đứa không biết khái niệm viết blog là gì, tôi viết văn không hay, tôi không thích những thứ liên quan đến viết văn. Nhưng hôm nay tôi lại viết, tôi muốn viết nên câu chuyện của chính tôi...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư