Sự tích thần tài
Sự tích thần tài

Người Trung Quốc tin rằng Thần Tài là vị thần mang tài lộc lại cho gia đình nên người ta tin thờ cúng vái. Nhất là những nhà làm ăn buôn bán thì mỗi khi có việc gì gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Người Việt ta cũng theo lệ đó mà thờ vị thần này.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư