Có một bức thư trong quyển sách
Có một bức thư trong quyển sách

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỉ tàn phai. Tôi như trẻ nhỏ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn cứ lạc loài

Chênh vênh buồn một nỗi
Chênh vênh buồn một nỗi

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đều phải trải qua dăm ba chuyện đau lòng. Nhưng có chuyện đáng, có chuyện lại thực không đáng. Hoang hoải giữa mớ cảm xúc chồng chéo để nhận lại mình vết sẹo hằn sâu...Có phải là không nên ?

Sao anh đủ kiên tâm ?
Sao anh đủ kiên tâm ?

Người ta vẫn nói : thế giới này thực to, nhưng ta chỉ yêu một phần nhỏ. Lỗi của ai để trải qua năm dài tháng rộng, trong tim vẫn duy có một người ? Lỗi của ai khi qua bao nhiêu đau khổ khổ đau, lòng vẫn chỉ muốn được bên người đó ? Tuổi trẻ là những ngày chông chênh cảm xúc. Chẳng thể trách ai, chỉ là...lỗi của trái tim.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư