Tiền là giấy, đốt là cháy! Tình là bụi, phủi là bay ...

Hanhnhi_princess90

hanhnhi_princess90

hanhnhi_princess90

Danh hiệu Blogger

Bài viết 55

Được dõi theo 29

Sinh viên chèo chống thời bão giá

04/04/2012 | Cuộc sống

Một chiếc dây thừng buộc tròn quàng qua cổ Sinh Viên, sợi dây to, chắc nặng nề đè lên họ lằn những vết thương bầm tím.... Xem tiếp

Blogger tôi dõi theo

    Chưa có hoạt động nào.
back to top