Fujiwara no Sai

Gói gọn Sài Gòn trong góc nhỏ trái tim

FujiwaranoSai

FujiwaranoSai

Danh hiệu Blogger

Bài viết 40

Được dõi theo 17

Trường tôi

07/03/2012 | Góc Trái Tim

Có lẽ cái câu nói “trường học là ngôi nhà thứ hai của em” trong một bài văn lớp hai của sách giáo khoa thế hệ cũ hòan tòan đúng với trường tôi.... Xem tiếp

back to top