Có một ngày chông chênh như thế!

  • 2243
  • 0
  • 0


 

Có một ngày chông chênh như thế!

Chợt nhận ra mình đâu còn trẻ

Nghĩ về hoài bão và những ước mơ

Nhớ một thời vụng dại những ngu ngơ

Yêu một người nhận lấy nhiều ơ thờ

Rồi tình yêu và những điều nông nổi

Yêu dại khờ có đáng hay chăng?

Đến một ngày mỉm cười chẳng thắc mắc

Bận làm chi, cái gì là được mất?

 

Có một ngày cảm xúc bỗng nhẹ vơi

Chẳng bận tâm về những điều đã cũ

Còn nhiều điều tương lai đang trông đợi

Hạnh phúc đơn sơ có người chờ!

 

Rồi một ngày nhiệt huyết ta mạnh mẽ.

Nghĩ lại mình và ước mơ tuổi trẻ?

Tuổi trẻ rất thật nhưng lòng người rất chật!

Cần niềm tin và những thứ chân thành

Còn bao điều cần mà cố gắng!

Những trông mong

Của những người “yêu” ta tự đáy lòng

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư