Cha !!!

Hôn gò má trẻ

xoa đầu con cha cười .

Ánh mắt nhìn vào đứa bé

sưởi ấm tâm hồn cho con trẻ .

Thắp sáng một góc trời

Cha và con nhìn thấy .

Cha  già tóc đã bạc ,lưng còng

còn đầy những ngày vất vả....!

Có lúc chong đèn Cha thức suốt

nghe hạt mưa rơi tí tách ở mái nhà .

Chỉ có trời mới hiểu hết  tình cha

rộng lớn bao la hơn biển cả .

Rồi những lúc ngoài trời trở gió

cha lặng im ngước nhìn đây đó .

Tìm thân con sờ soạng trên gường

con trai nhỏ nằm co quắp thấy thương .

Cha thắm nến tìm chăn đến đắp

khi lúa thất ,bão dông tới tấp

mình còn cơ cực lắm con ơi ....??!

 

Con lớn rồi lên đường tìm lấy cái ăn

sợ đứa con xa sứ nhọc nhằn

Sợ xa vắng không ai chăm sóc

Con lớn rồi mới thấm thía đời nước mắt 

của cha già kính yêu

Thời gian trôi thêm lấy cái già

còn vất vả nợ trần cơm áo

Cha ơi ! nay con lớn lên hai mầu tóc

 tung hoành giữa sóng lớn và gió to ....?

Con sẽ sống với những gì cha mong ước

Hãy tin con !Cha ở trong lòng

 

 

 

 

 

"/> Cha !!!

Hôn gò má trẻ

xoa đầu con cha cười .

Ánh mắt nhìn vào đứa bé

sưởi ấm tâm hồn cho con trẻ .

Thắp sáng một góc trời

Cha và con nhìn thấy .

Cha  già tóc đã bạc ,lưng còng

còn đầy những ngày vất vả....!

Có lúc chong đèn Cha thức suốt

nghe hạt mưa rơi tí tách ở mái nhà .

Chỉ có trời mới hiểu hết  tình cha

rộng lớn bao la hơn biển cả .

Rồi những lúc ngoài trời trở gió

cha lặng im ngước nhìn đây đó .

Tìm thân con sờ soạng trên gường

con trai nhỏ nằm co quắp thấy thương .

Cha thắm nến tìm chăn đến đắp

khi lúa thất ,bão dông tới tấp

mình còn cơ cực lắm con ơi ....??!

 

Con lớn rồi lên đường tìm lấy cái ăn

sợ đứa con xa sứ nhọc nhằn

Sợ xa vắng không ai chăm sóc

Con lớn rồi mới thấm thía đời nước mắt 

của cha già kính yêu

Thời gian trôi thêm lấy cái già

còn vất vả nợ trần cơm áo

Cha ơi ! nay con lớn lên hai mầu tóc

 tung hoành giữa sóng lớn và gió to ....?

Con sẽ sống với những gì cha mong ước

Hãy tin con !Cha ở trong lòng

 

 

 

 

 

" />

Bài thơ : Tình Cha và con

  • 11730
  • 0
  • 8

Cha !!!

Hôn gò má trẻ

xoa đầu con cha cười .

Ánh mắt nhìn vào đứa bé

sưởi ấm tâm hồn cho con trẻ .

Thắp sáng một góc trời

Cha và con nhìn thấy .

Cha  già tóc đã bạc ,lưng còng

còn đầy những ngày vất vả....!

Có lúc chong đèn Cha thức suốt

nghe hạt mưa rơi tí tách ở mái nhà .

Chỉ có trời mới hiểu hết  tình cha

rộng lớn bao la hơn biển cả .

Rồi những lúc ngoài trời trở gió

cha lặng im ngước nhìn đây đó .

Tìm thân con sờ soạng trên gường

con trai nhỏ nằm co quắp thấy thương .

Cha thắm nến tìm chăn đến đắp

khi lúa thất ,bão dông tới tấp

mình còn cơ cực lắm con ơi ....??!

 

Con lớn rồi lên đường tìm lấy cái ăn

sợ đứa con xa sứ nhọc nhằn

Sợ xa vắng không ai chăm sóc

Con lớn rồi mới thấm thía đời nước mắt 

của cha già kính yêu

Thời gian trôi thêm lấy cái già

còn vất vả nợ trần cơm áo

Cha ơi ! nay con lớn lên hai mầu tóc

 tung hoành giữa sóng lớn và gió to ....?

Con sẽ sống với những gì cha mong ước

Hãy tin con !Cha ở trong lòng

 

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư