1a. Behind Lynda Trang Đài2. VN singer Ngo Mai Trang & husband, Đỗ Hoàng Dương

ngô mai trang va chồng
3. Ngọc Huyền & husband, Don (Thanh Tuyền's son) with daughter
4. Hồng Ngọc's husband and kid.5. Singer Châu Ngọc & husband


6. Trịnh Hội & Kỳ Duyên


7. Lam Trường's wife Ý An


8. Quang Minh & Hồng Đào with VN singer Bảo Thy9. Tommy Ngô & Lynda Trang Đài10. Phương Thảo, Ngọc Lể & two daughters11. Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh


12. Công Thành & Lynn with Trizzie Phương Trinh

1. Mạnh Quỳnh's wife, Cẩm Diệu

1a. Mạnh Quỳnh & wife at Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh's wedding


2. Như Quỳnh & ex boyfriend, Andy Quách


2a. Như Quỳnh, Andy Quách & Minh Tuyết


3. Duy Quang & wife singer Yến Xuân


4. Quang Dũng & Jennifer Phạm
5. Nhã Phương & husband


6. Cẫm Vân & husband Khắc Triệu with Đàm Vĩnh Hưng & Hồng Ngọc7. Trần Thu Hà & husband


8. Ý Lan & Husband
9. Ý Lan's daughter Mai Linh & husband, Việt
10. Nhật Trường & wife singer Mỹ Lan
11. Tâm Đoan & Tiễn Dũng12. Nguyễn Ngọc Ngạn & wife with Tâm Đoan & Tiễn Dũng

Thanh Truc,and her husband Vu Tuan Duc
Lam Truong and Y An
Ai Van and family
Truong Ngoc Anh and husband
Nhat Truong and wife My Lan
Viet Thao and family attending Bang Kieu's wedding


Left is Van Son's family and right is Bao Liem


Ha Phuong and family
Quang Dung and Jennifer Pham

Ex couples Minh Tri and Viet Thi


Ky Duyen and Trinh Hoi

Elvis Phuong and wife


Kieu Oanh and ex husband

Huong Thuy and husband
MCs Nguyen Cao Ky Duyen and Trinh Hoi happily on their wedding day

Singer and actress Y Phung and husband

Singer Truc Linh and husband on their wedding day


Sinnger Truong Vu and his wife


Singer Tran Thu Ha and husband


Singers Tam Doan and Tien Dung


Dancers Thuy Van and Tuan Hung


Singer Thanh Truc and husband Vu Tuan Duc


Singer Phuong Diem Hanh and husband


Composer and singer Nhat Truong with his wife My Lan


Mc Nguyen Ngoc Ngan and wife


Singer Loan Chau and husband


Singer Manh Quynh and wife on wedding day


Y Lan's daughter Mai Linh and husband


TV anchor, reportor, journalist and MC Leyna Nguyen and husband


Singers Tommy Ngo and Linda Trang Dai


Singer Lam Truong and wife


Comedian Kieu Oanh and husband


Actor and singer Minh Tri and singer Viet Thi

Singers Cong Thanh and Lynn (once again sorry I couldn't find a better picture)


Comedian Chi Tai wife Phuong Loan who is a singer


Singer Cam Ly and husband on wedding day


Singers Bang Kieu and Trizzie Phuong Trinh


Singer Y Lan and husband


Comedians Quang Minh and Hong Dao


"/>
1a. Behind Lynda Trang Đài2. VN singer Ngo Mai Trang & husband, Đỗ Hoàng Dương

ngô mai trang va chồng
3. Ngọc Huyền & husband, Don (Thanh Tuyền's son) with daughter
4. Hồng Ngọc's husband and kid.5. Singer Châu Ngọc & husband


6. Trịnh Hội & Kỳ Duyên


7. Lam Trường's wife Ý An


8. Quang Minh & Hồng Đào with VN singer Bảo Thy9. Tommy Ngô & Lynda Trang Đài10. Phương Thảo, Ngọc Lể & two daughters11. Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh


12. Công Thành & Lynn with Trizzie Phương Trinh

1. Mạnh Quỳnh's wife, Cẩm Diệu

1a. Mạnh Quỳnh & wife at Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh's wedding


2. Như Quỳnh & ex boyfriend, Andy Quách


2a. Như Quỳnh, Andy Quách & Minh Tuyết


3. Duy Quang & wife singer Yến Xuân


4. Quang Dũng & Jennifer Phạm
5. Nhã Phương & husband


6. Cẫm Vân & husband Khắc Triệu with Đàm Vĩnh Hưng & Hồng Ngọc7. Trần Thu Hà & husband


8. Ý Lan & Husband
9. Ý Lan's daughter Mai Linh & husband, Việt
10. Nhật Trường & wife singer Mỹ Lan
11. Tâm Đoan & Tiễn Dũng12. Nguyễn Ngọc Ngạn & wife with Tâm Đoan & Tiễn Dũng

Thanh Truc,and her husband Vu Tuan Duc
Lam Truong and Y An
Ai Van and family
Truong Ngoc Anh and husband
Nhat Truong and wife My Lan
Viet Thao and family attending Bang Kieu's wedding


Left is Van Son's family and right is Bao Liem


Ha Phuong and family
Quang Dung and Jennifer Pham

Ex couples Minh Tri and Viet Thi


Ky Duyen and Trinh Hoi

Elvis Phuong and wife


Kieu Oanh and ex husband

Huong Thuy and husband
MCs Nguyen Cao Ky Duyen and Trinh Hoi happily on their wedding day

Singer and actress Y Phung and husband

Singer Truc Linh and husband on their wedding day


Sinnger Truong Vu and his wife


Singer Tran Thu Ha and husband


Singers Tam Doan and Tien Dung


Dancers Thuy Van and Tuan Hung


Singer Thanh Truc and husband Vu Tuan Duc


Singer Phuong Diem Hanh and husband


Composer and singer Nhat Truong with his wife My Lan


Mc Nguyen Ngoc Ngan and wife


Singer Loan Chau and husband


Singer Manh Quynh and wife on wedding day


Y Lan's daughter Mai Linh and husband


TV anchor, reportor, journalist and MC Leyna Nguyen and husband


Singers Tommy Ngo and Linda Trang Dai


Singer Lam Truong and wife


Comedian Kieu Oanh and husband


Actor and singer Minh Tri and singer Viet Thi

Singers Cong Thanh and Lynn (once again sorry I couldn't find a better picture)


Comedian Chi Tai wife Phuong Loan who is a singer


Singer Cam Ly and husband on wedding day


Singers Bang Kieu and Trizzie Phuong Trinh


Singer Y Lan and husband


Comedians Quang Minh and Hong Dao


" />

Đám cưới của các nghệ sĩ Hải Ngoại (paris by night)

  • 492663
  • 0
  • 0

1. Loan Châu & husband

1a. Behind Lynda Trang Đài2. VN singer Ngo Mai Trang & husband, Đỗ Hoàng Dương

ngô mai trang va chồng
3. Ngọc Huyền & husband, Don (Thanh Tuyền's son) with daughter
4. Hồng Ngọc's husband and kid.5. Singer Châu Ngọc & husband


6. Trịnh Hội & Kỳ Duyên


7. Lam Trường's wife Ý An


8. Quang Minh & Hồng Đào with VN singer Bảo Thy9. Tommy Ngô & Lynda Trang Đài10. Phương Thảo, Ngọc Lể & two daughters11. Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh


12. Công Thành & Lynn with Trizzie Phương Trinh

1. Mạnh Quỳnh's wife, Cẩm Diệu

1a. Mạnh Quỳnh & wife at Bằng Kiều & Trizzie Phương Trinh's wedding


2. Như Quỳnh & ex boyfriend, Andy Quách


2a. Như Quỳnh, Andy Quách & Minh Tuyết


3. Duy Quang & wife singer Yến Xuân


4. Quang Dũng & Jennifer Phạm
5. Nhã Phương & husband


6. Cẫm Vân & husband Khắc Triệu with Đàm Vĩnh Hưng & Hồng Ngọc7. Trần Thu Hà & husband


8. Ý Lan & Husband
9. Ý Lan's daughter Mai Linh & husband, Việt
10. Nhật Trường & wife singer Mỹ Lan
11. Tâm Đoan & Tiễn Dũng12. Nguyễn Ngọc Ngạn & wife with Tâm Đoan & Tiễn Dũng

Thanh Truc,and her husband Vu Tuan Duc
Lam Truong and Y An
Ai Van and family
Truong Ngoc Anh and husband
Nhat Truong and wife My Lan
Viet Thao and family attending Bang Kieu's wedding


Left is Van Son's family and right is Bao Liem


Ha Phuong and family
Quang Dung and Jennifer Pham

Ex couples Minh Tri and Viet Thi


Ky Duyen and Trinh Hoi

Elvis Phuong and wife


Kieu Oanh and ex husband

Huong Thuy and husband
MCs Nguyen Cao Ky Duyen and Trinh Hoi happily on their wedding day

Singer and actress Y Phung and husband

Singer Truc Linh and husband on their wedding day


Sinnger Truong Vu and his wife


Singer Tran Thu Ha and husband


Singers Tam Doan and Tien Dung


Dancers Thuy Van and Tuan Hung


Singer Thanh Truc and husband Vu Tuan Duc


Singer Phuong Diem Hanh and husband


Composer and singer Nhat Truong with his wife My Lan


Mc Nguyen Ngoc Ngan and wife


Singer Loan Chau and husband


Singer Manh Quynh and wife on wedding day


Y Lan's daughter Mai Linh and husband


TV anchor, reportor, journalist and MC Leyna Nguyen and husband


Singers Tommy Ngo and Linda Trang Dai


Singer Lam Truong and wife


Comedian Kieu Oanh and husband


Actor and singer Minh Tri and singer Viet Thi

Singers Cong Thanh and Lynn (once again sorry I couldn't find a better picture)


Comedian Chi Tai wife Phuong Loan who is a singer


Singer Cam Ly and husband on wedding day


Singers Bang Kieu and Trizzie Phuong Trinh


Singer Y Lan and husband


Comedians Quang Minh and Hong Dao


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư