19 tháng 8 là ngày gì?

  • 17997
  • 0
  • 2

...là ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945

Và cũng là ngày tổng khởi nghĩa của Mai: sang Sing 19/8/2004
################################################
Thế là tròn 3 năm.
Lẽ ra mình cũng chẳng nhớ ngày này đâu. Thế nhưng từ chiều đến giờ cứ hơi down down nên phải tìm bằng được nguyên nhân. Tìm được rồi thấy thoải mái tệ. Ngày trọng đại thế này mà không luyên thuyên thì hơi phí.

Trước hết làm cái Before - After nhở.
- 45 kg-51kg
- 1.65 cm- 1.67 cm
- Straight - Still Straight
- Quan trọng : Single - Single

Chẹp, mình chỉ còn có nửa năm nữa thôi là tếch. Chả biết khi đi rồi có nhớ nhung cái đất Sing mà mình đang ngày đêm thở than này hay không nữa. Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn "nó" lắm lắm vì những gì đem lại cho mình: cơ số bạnthân (1<n<4), những vấp váp đầu đời, buồn & vui , mơ mộng và thực tế...3 năm ở 3 nơi khác nhau, nơi nào cũng có những kỉ niệm đẹp mình muốn lưu giữ.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư