Lãnh thổ Việt Nam thời Văn Lang - Bách Việt

  • 2649
  • 0
  • 0Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ thứ VII trước Công Nguyên, cương vực khá rộng lớn. Trải qua 18 đời vua Hùng, thời bấy giờ có một bộ lạc người Việt của An Dương Vương, là một thế lực hùng mạnh, Thục An Dương Vương đụng độ với Hùng Vương - Văn Lang. Nước Văn Lang được An Dương Vương sát nhập vào, gọi là nước Âu Lạc.

Thời đại của Thục An Dương Vương trị vì được 50 năm ( giáp Thìn 257 tr.CN đến năm Quý Tỵ 208 tr.CN) Sau đó bị Triệu Đà thôn tính (179 - 111 TCN)
Cương vực nước Âu Lạc

Chúng muốn ta quên đi dòng giống tổ tiên, nhầm tưởng là con dân cùng gốc với chúng để tránh tiếng xâm lăng, dễ bề cai trị và đồng hóa. Do đó tìm hiểu cội nguồn dân tộc là một biểu hiện của tinh thần yêu dân tộc.

dangphucchung - thành viên nhóm thanh niên phản biện


(các bài tiếp sẽ được cập nhật khi có thời gian)
Các nguồn tham khảo:
- An Nam Chí Lược
- Đại Việt sử kí toàn thư
- Lịch sử Hành Chính Nhà Nước Việt Nam
- một số tư liệu trên internet

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư