Cập nhật về cách đọc và phân loại CTG theo ACOG 2009:

  • 45431
  • 1
  • 3

nhấp vào đây để tải về lưu  bài của thầy Luân lúc nào cũng để pass nên chỉ đọc ở dạng read only

http://www.mediafire.com/?qmmjzgonmgn


Một ngày nào đó khi bạn thấy mình rất tự tin trong công việc, thấy hết sức thoải mái trong đơn vị điều trị của mình, thấy mình hiểu biết rất nhiều về chuyên môn của mình, có thể đó là ngày nghề nghiệp chuyên môn của bạn bắt đầu đi xuống dốc. Vì bạn không còn thấy sợi tơ ranh giới mong manh giữa cái đúng cái sai trong y khoa, bạn không còn thấy được chân trời kiến thức lúc nào cũng vẫn còn rất xa…

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư