Tập thể hình: Bài tập cơ tay sau

  • 12856
  • 0
  • 0

Bài tập cơ tay sau:

 

 

 

 

 

 

 

Tư thế 1: Chống hai tay trên xà kép, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể.

Tư thê 2: Từ từ gập tay xuống sao cho tay tạo một góc vuông (hít vào ) và dung lực nâng tay lên trở về tư thế 1 (thở ra)

Tập trong 3 hiệp, mỗi hiệp tập từ 8-12 lần, giữa mỗi hiệp nghỉ 1 phút

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư