Cách để nhớ thông số đường huyết từmmol/l sang mg/dl

  • 104514
  • 0
  • 0

Đa số các chỉ số trong tiêu chuẩn chẩn đoán khi được học đều dùng đơn vị mg/dl. Nhưng một số kết quả xét nghiệm đường huyết lại dùng đơn vị mmol/l. Tuy rằng nó thường ghi mức bình thường bên cạnh kết quả nhưng nếu ta nhớ được chuyển đổi giữa 2 đơn vị này sẽ khiến cảm thấy tự tin hơn khi xem kết quả đường huyết.

Đối với đơn vị mg/dl ta thường chú ý 4 con số:
100mg/dl, 126mg/dl, 140mg/dl, 200mg/dl

Tương ứng sẽ là:
100mg/dl = 5,6 mmol/l
126mg/dl = 7 mmol/l
140mg/dl = 7,8 mmol/l
200mg/dl = 11,1 mmol/l

Bởi vậy cách để nhớ là dãy số 5,6,7,8. Mốc chuẩn 126mg/dl là 7mmol/l, 2 số đều trọn vẹn nên dễ nhớ (thực ra số 126 là chuyển đổi từ con số 7 mà ra nên có lần thầy hỏi vui tại sao lại có số là 126 lẻ lẻ như vậy, thì trả lời là do chuyển đổi đơn vị từ 7 mmol/l mà ra). Nó đi theo thứ tự đó. Còn cái cuối thì ráng mà nhớ 11,1.

Nhớ được mấy cái số này giữa 2 đơn vị thì sẽ rất tự tin khi xem kết quả đường huyết mà không cần quan tâm nó dùng đơn vị nào.

Thực tế bạn có thể:

Bạn chỉ cần lấy mmol/L nhân với 18 là ra mg/dL thôi mà (Glucose công thức hóa học C6H12O6, trọng lượng phân tử 180 => 1 mmol/L = 180 mg/L = 18 mg/dL)
Nhưng:

chuyển đổi bất kỳ chất nào thì đương nhiên là phải dùng nhân chia, nhưng đúng là chẳng thể cứ gặp là lấy máy tính ra mà bấm được. mà nhớ như vậy thì khi gặp sẽ nắm được kết quả liền.

ADMIN

__________________

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư