Cách làm video clip bằng window movie maker

  • 92178
  • 3
  • 7

  


Bước 1: Khởi động chương trình window movie maker


    Rất đơn giản, vào từ menu: Start

 

      


 

 

Bước 2: Tham quan các chức năng của window movie maker
   WMM được chia thành 4 cùng chính như hình vẽ dưới.
   + Vùng 1: Các tác vụ thực hiện
   + Vùng 2: Cung cấp các công cụ của tác vụ
   + Vùng 3: Xem thử
   + Vùng 4: Biên tập clip

 

  Bước 3: Đưa ảnh hoặc video vào clip
   Hầu hết các nhiệm vụ để làm 1 clip được đặt ở vùng 1, h xóm có thể nhanh chóng tìm thấy có 3 nhóm tác vụ có thể thực hiện được:
   1. Capture Video: Tạo nguồn để làm clip
   2. Edit movide:  Biên tập clip
   3. Finish Movie: Xuất bản clip

 

  
  Trước hết cần chỉ ra nguồn ảnh cung cấp cho clip

 
  kuma sẽ thử đưa 1 vài bức ảnh vào bằng cách chọn chức năng: Import pictures. Kuma sẽ chọn 2 bức ảnh làm ví dụ, sau khi chọn và bấm OK, hai bức ảnh của kuma được xuất hiện trong vùng 2

 

   1215444944385468_file.jpg

  

 

Kéo ảnh vào clip

 
   Rất đơn giản, h xóm chỉ cần bấm và kéo chuột từ danh sách vào vùng 4. 

 

   1215445041143773_file.jpg

 

   Hãy chú ý vùng số 4, có nhiều thông tin để hàng xóm chú ý: như: phóng to, thu nhỏ, thời gian chạy clip, ....
  

   Đưa nhạc vào clip

 
   Vậy là chúng ta đã có một bức ảnh sẽ hiển thị trong suốt thời gian clip chạy. Bây giờ kuma sẽ import một bài hát rồi sau đó gắp bài hát đó vào vùng số 4. Để import bài hát, ta chọn import audio or music từ vùng số 1.

 

   1215445041720869_file.jpg

 

    Co giãn thời gian chạy clip
    H xóm có thể quyết định cho clip của mình chạy trong bao lâu bằng cách thu hẹp hay kéo dài thời gian, hãy chú ý hình vẽ nhé:

 

   1215445042298679_file.jpg
   H xóm cũng có thể làm như vậy với ảnh, để cho bức ảnh xuất hiện trong suốt clip. Trong ví dụ, kuma chỉ dùng 1 ảnh làm ảnh nền, h xóm có thể cho nhiều bức ảnh vào cùng 1 lúc.
   

Bước 4: Đưa title vào clip
   Vậy là ở bước này, chúng ta có ảnh và nhạc nền rồi. Hãy xem thử thành quá của mình nhé. Vùng 3, click play.
    Bây giờ kuma sẽ đưa title vào clip.
    Hãy nhìn vào vùng 1, mục Edit movie/Make titles or credits
    Sau khi chọn, sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu bạn chon kiểu title.
    1215445040676755_file.jpg
   H xóm có thể chọn bất kỳ kiểu nào. kuma chọn kiểu đầu tiên, sau đó nhập nội dung cho title: 
    1215445140425441_file.jpg
   Chọn Done, add title to movie, để hoàn thành quá trình thêm title
   
   Lúc này title của h xóm cũng giống như 1 bức ảnh, nó đóng vai trò hiển thị như 1 bức ảnh trong clip của bạn
  Có thể title sẽ nằm cùng vùng Video hoặc cũng có thể nằm trong vùng time overlay
  

Bước 5: Lưu lại clip và xuất bản clip
  + Lưu trữ file nguồn
   Phù, vậy là có 1 clip đơn giản rồi. Bây giờ là lúc lưu lại thành quả của mình. H xóm vào menu File/Save Project. Sau bước này, hàng xóm đã lưu lại clip dưới dạng file nguồn. Về sau muốn thay đổi clip ta chỉ cần mở ra và biên tập lại.

  + Xuất bản clip
   Đây là bước xuất bản clip ra các định dạng file thông thường. Với các file này, h xóm có thể post lên các diễn đàn, các webserivce chia sẻ ....
  Một điểm chú ý khi xuất bản file đó là chất lượng của file. Tùy thuộc vào chất lượng file, chất lượng âm thanh mong muốn mà hàng xóm chọn dung lượng cho phép của file.
   Chọn Save to my computer để xuất bản file ra ổ đĩa của mình.
   Xuất hiện hộp thoại yêu cầu hàng xóm nhập tên file, và nơi lưu trữ. Nhập thông tin và bấm next
   1215445139971692_file.jpg
  Tiếp theo, h xóm chọn chất lượng file lưu trữ. Đối với cyworld, h xóm có thể chọn như hình vẽ, với tốc độ truyền 340 kps, đảm bảo âm thanh hay tuyệt trên cyworld.
  1215445209798724_file.jpg
   Tiếp theo là next, h xóm chờ một chút nhé, hệ thống đang xuất bản.
  1215445210265591_file.jpg
   Cuối cùng bấm finish là xong
  1215445209345208_file.jpg
   

Bước 6: Cùng xem nào
  Chà, qua nhiều bước, cuối cùng  đã có 1 sản phẩm "Cây nhà lá vườn" rồi
  Lets see

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư