Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh

  • 6273
  • 0
  • 0

Mình sưu tầm một số mẫu câu hỏi đường bằng Tiếng Anh rất thông dụng, mọi người cùng tham khảo và đóng góp nhé!

- Go straight on,Elm Street

Đi thẳng đường Elm.

- Go along, Elm Street

Đi thẳng đường Elm.

- Go down, Elm Street

Đi xuống đường Elm.

 

- Follow, Elm Street for 200 metres.

Đi thẳng đường Elm 200 mét.

 

- Follow,Elm Street until you get to the church.

Đi theo đường Elm cho đến khi bạn nhìn thấy nhà thờ.

 

- Turn left/right into Oxford Street

Rẽ trái/phải vào đường Oxford.

 

- Take the first turning on the right.

Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.

 

- Go past the pet shop.

Đi qua cửa hàng bán thú nuôi.

 

- Go along the river.

Đi dọc bờ sông.

 

- Go over the bridge.

Đi qua cầu.

 

- Go through the park.

Băng qua công viên.

 

- Go towards the church.

Đi theo hướng đến nhà thờ.

 

- Go up/down the hill.

Đi lên/xuống dốc.

 

- Cross Oxford Street

Băng qua đường Oxford.

 

- The bookshop is opposite the church.

Hiệu sách ở đối diện nhà thờ.

 

- The bookshop is between the church and the pet shop.

Hiệu sách nằm giữa nhà thờ và cửa hàng bán thú nuôi.

 

- The bookshop is on/at the corner.

Hiệu sách nằm ở góc phố.

 

- The bookshop is in front of/behind the church.

Hiệu sách nằm trước/sau nhà thờ.

 

- The bookshop is next to/beside the church.

Hiệu sách nằm sát cạnh/cạnh nhà thờ.

 

- The bookshop is near the church.

Hiệu sách nằm gần nhà thờ.

 

- car park/parking lot: Bãi đỗ xe

 

- crossroads: Đường giao nhau

 

- roundabout: Đường vòng

 

- traffic lights: Đèn giao thông

 

* Sau đây là một số đoạn hội thoại mẫu về cách hỏi và chỉ đường:

 

Hội thoại 1:

Bạn: Do you know where is the central bus station? Anh có biết trạm xe buýt trung tâm ở đâu không?

 

A: Yes. Turn right at the next traffic light. It’s near the post office.

Có chứ. Anh đi đến cột đèn giao thông tiếp theo thì rẽ phải. Trạm xe buýt ở gần bưu điện đấy

 

Hội thoại 2:

Bạn: Where is the Supermarket? Xin hỏi siêu thị nằm ở đâu?

 

A: It is in the mall.

Nó nằm trong khu mua sắm.

 

Bạn: How far is it from here?

Nó ở cách đây bao xa?

 

A: About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one-way street. The mall will be on your left.

Khoảng 5 phút lái xe. Ở chỗ đường giao nhau tiếp theo anh quay đầu lại vào làn đường một chiều. Khu mua sắm sẽ nằm ở bên trái.

 

Hội thoại 3:

Bạn: Is this the direction to the beach? Xin hỏi đây có phải đường ra bãi biển không?

 

A: You are going in the wrong direction. Turn around. Go back that way you came and turn left at the lights.

Các bạn đang đi sai hướng rồi. Quay xe và đi lại con đường mà các bạn vừa đi, đến cột đèn giao thông thì rẽ trái.

 

Hội thoại 4:

Bạn: Where is the museum?

Viện bảo tàng nằm ở đâu?

 

A: Next to the church on the boardwalk.

Nó ở cạnh nhà thờ trên đường dọc theo bãi biển.

 

Hội thoại 5:

Bạn: What is the fastest way to get to the hospital? Đường nhanh nhất đến bệnh viện là đường nào?

 

A: Drive south on highway. Leave the highway at the second exit. From there, follow the signs at every traffic light.

Đi về phía Nam trên đường quốc lộ. Rẽ khỏi đường quốc lộ ở ngã rẽ thứ 2. Từ đây, đi theo các biển chỉ dẫn ở mỗi cột đèn giao thông.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư