Con vua thì lại làm vua

  • 3710
  • 1
  • 2

       Hiện nay, tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đang là vấn đề đau đầu của các cơ quan chức năng. Nhiều vụ việc đơn giản, có thể giải quyết ở các các cấp cơ sở như: tổ dân phố (thôn, cụm) hay phường (xã). Nhưng, nhiều người dân lại đưa đơn kiện lên các cấp như quận (huyện), thành phố (tỉnh) và cao hơn nữa. Mặc dù, phần lớn người khiếu kiện biết rằng: làm như vậy là không đúng quy định của pháp luật. Nhưng, người ta vẫn cứ làm. Vì sao? Có thể thây rõ là: người khiếu kiện đã không còn tin tưởng vào sự phán xét của chính quyền cơ sở.

                          

                                                                   Ảnh: Internet

       Nếu nhìn nhận sự việc một cách khách quan và đi sâu phân tích. Có thể thấy rằng: với quan hệ họ hàng "dây mơ, rễ má" như ở nước ta thì việc khiếu kiện vượt cấp là điều khó tránh khỏi. Cán bộ cơ sở ở hầu hết các địa phương đều có tình trạng "con vua thì lại làm vua" hoặc "cha truyền, con nối". Câu nói "một người làm quan, cả họ được nhờ" đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân. Ỏ rất nhiều vùng nông thôn, bộ máy chính quyền cơ sở nhất là cấp phường (xã) đều do một dòng họ nắm giữ gần hết. Những người này thực ra chẳng có tài cán hay năng lực gì đáng kể, mà do họ lợi dụng cương vị và thế lực của họ để bổ nhiệm người nắm giữ các chức vụ. Có nơi: cha làm chủ tịch xã, con làm cán bộ địa chính xã. Cha bị điều đi xã khác (trong cùng một huyện); nhưng vẫn có thể thoả thuận ngầm với chủ tịch xã mới, về "kế hoạch hành động" để "giúp đỡ lẫn nhau" và "đôi bên cùng có lợi". Mặc dù khâu bầu cử cán bộ cơ sở, có thể nói là dân chủ và công khai. Nhưng, tâm lý mọi người đều muốn bỏ phiếu cho người trong dòng tộc của mình với hi vọng sẽ được "hưởng lợi".

                     

                                                                    Ảnh: Internet

      Tình trạng này đã gây ra những tiêu cực rất lớn cho xã hội, gây chia rẽ trong cộng đồng dân cư, gây mẫu thuẫn giữa các dòng họ. Tạo cơ hội tốt cho những người bất tài leo lên các vị trí cao trong chính quyền cơ sở. Từ đó các tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, bao che, trù dập được dịp phát sinh, kìm hãm sự phát triển về mọi mặt - đặc biệt là ỏ nông thôn. 

      Để giải quyết tình trạng trên, nên chăng, nhà nước cần có những quy định chặt  chẽ hơn về việc bổ nhiệm, luân chuyển và quy hoạch cán bộ cơ sở? Cụ thể: cần có quy định điều động cán bộ cơ sở từ quận (huyện) này sang quận (huyện) khác, thậm chí từ thành phố (tỉnh) khác sang làm việc. Đối với các vùng nông thôn, cần có quy chế riêng về số lượng người trong một dòng họ làm cán bộ cơ sở và những chức vụ chủ chốt ở địa phương nhất thiết phải do cán bộ là người ngoài huyện đảm nhiệm.

      Đối với người dân, khi tham gia bầu cử, cần nhận thức rõ trách nhiệm của một công dân mà lựa chọn những người có đủ tư cách và năng lực để bỏ phiếu. Tránh vì tình cảm họ hàng mà làm ảnh hưởng tới sự phát trển chung của xã hội.

     Chúng ta cần chung tay để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo cơ sở. Từ đó làm giảm những áp lực cho xã hôi, làm giảm tham nhũng, tiêu cực và nâng cao sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhằm từng bước đưa nông thôn nói riêng và cả nước nói chung thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nhanh chóng đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, sánh vai cùng bạn bè năm châu!

                                                                                                                              Caocongkien

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư