TRÁI TIM CÓ MẤY NGĂN?

  • 38005
  • 1
  • 0

15:20 3 thg 1 2010 Công khai 

 

Lúc còn đi học, hắn được giáo viên Sinh vật dạy rằng tim người có tất cả 4 ngăn: 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Hắn tin như thế.

Khi có người yêu, hắn lại được nghe cô ấy bảo rằng: tim người chỉ có 1 ngăn. Hắn cũng tin như thế.

Khi người yêu đi lấy chồng, hắn lại được nghe bảo rằng: tim người cũng chỉ có 1 ngăn. Hắn lại tiếp tục tin như thế.

Bây giờ, khi đã chút chiêm nghiệm đường đời, hắn lại không được nghe ai giải thích trái tim có mấy ngăn.

Thật ra thì trái tim người có hết thảy mấy ngăn? Chịu. Không thể nào hiểu được.

Suy ngẫm nhiều lần, hắn biết một điều rằng tất cả những gì hắn nghe, hắn tin đều không đúng.

Tim người không phải 4 ngăn như các nhà khoa học khẳng định.

Tim người cũng không phải 1 ngăn như cô người yêu cũ và bạn bè khẳng định.

Tim người chỉ có 2 ngăn.

Trong mỗi ngăn lại có vô số ngăn nhỏ, tùy theo cảm nhận của nhau.

Và hắn cũng biết thêm một điều hoàn toàn chính xác:  hắn không đủ sự nhạy cảm để có thể đọc được trái tim người khác !

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư