Bắt cá qua tràn xả lũ hồ chứa nước lớn (Ayun Hạ) bằng công nghệ đăng trượt

  • 2502
  • 0
  • 0

Nuôi trồng thuỷ sản hồ chứa, để đảm bảo môi sinh phục phụ cấp nước sinh hoạt người ta thường áp dụng phương pháp nuôi sinh thái (nuôi sinh thái là hình thức nuôi thả giống, không cho ăn, thực hiện đánh tỉa, thả bù) có hai vấn đề cần được giải quyết nhưng không mấy ai thực hiện được cả hai đó là, chọn giống thế nào phù hợp nhất ? và xử lý bảo vệ thuỷ sản như thế nào khi hồ xả lũ?. Hai vấn đề này đã được giải quyết một cách thoả đáng tại Hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai: Giống: Xây dựng trại giống 30ha đầu nguồn (tương ứng với mực nước dâng bình thường của hồ chứa) dùng nước của hồ nhân giống sau đó thả cá giống ra hồ; Bảo vệ thuỷ sản khi xả lũ: Nghiên cứu, thiết kế, thi công Đăng trượt bắt cá sau tràn xả lũ. Hồ Ayun Hạ dung tích 253 triệu m3 nước, diện tích lưu vực 1.670km2, mặt hồ rộng 3.700ha, sản lượng thuỷ sản 300-400tấn/năm, bắt cá qua đang trượt sau tràn xả lũ 150tấn/năm (Bình quân bắt cá qua đăng trượt khi xả hai cửa tràn/3cửa: 15tấn/ngày đêm), công nghệ băt cá qua đăng trượt tràn xả lũ đạt giải 3 trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 3 (năm 2007) sau đây mời các bạn xem đoạn băng video ghi lại cảnh bắt cá qua đăng trượt sau tràn xả lũ hồ chứa lớn, hiện tượng duy nhất của Việt Nam chỉ có ở hồ Ayun Hạ tỉnh Gia Lai

 
 
 
 
 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư