Căn duyên Tiền Định chồng tuổi Quý Sửu

  • 1367
  • 0
  • 0

Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

Lưu ý:Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 27, 29, 35, 39, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.
Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Vui long xem bai day du tai link  
http://fengshuiexpress.net/index.php/vi/news/La-so-tu-vi/Can-duyen-Tien-Dinh-chong-tuoi-Quy-Suu-1527/ 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư