Chữ "Hiếu" đi xa

  • 14463
  • 11
  • 11
Ngôi nhà trước cửa mở tuênh toang

Người về trước ngõ chợt bàng hoàng

Hớt hải vào nhà tìm kêu: "Mẹ!"

Tiếng kêu xé lòng còn ai hay?

 

Người về trước ngõ xe mới thay

Mui trần bốn bánh nhìn sang trọng

Bóng đổ nghiêng chân mái ngói già

Ngôi nhà thấp bé đổ liêu xiêu.

 

Người về xúng xính toàn đồ hiệu

Tay xách nách mang nặng đồ biếu

Chữ "Hiếu" về trễ người đã mất

Cất tiếng chào hỏi còn ai nghe?

 

Bàn thờ bám bụi hình của Mẹ

Đôi mắt nhăn nheo tóc ngả màu

Tháng tháng ngày ngày chờ con cháu

Đau đáu chờ con chẳng trở về...

 

Nỗi buồn lê thê có ai tỏ

Ngõ trước buồn vui cùng Mẹ già

Con về khôn lớn là đại gia

Quay về thăm Mẹ đã đi xa!

 

Mang về chữ "Hiếu" lại mang ra...

 

 

__Dew Nguyễn__

(06/03/2014)

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư